Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığının kanun, tüzük ve yönetmelikler kapsamında haberli, habersiz denetimlerinde; Risk Analizinin mevcut işletme durumunu yansıtması için iş güvenliği ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Madde 14 gereği; 2 yılda bir teyit ölçümleri yaptırılarak, talep edilmesi halinde yetkili mercilere veya denetimler sırasında denetim görevlilerine sunulması zorunludur...

Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında; canlı müzik izni için çevresel gürültü ve gürültü konulu çevre izni alınması için akustik gürültü ölçümlerinin yapılması zorunludur. Akustik gürültü ölçümleri 2 yılda bir teyit ölçümleri yaptırılarak, talep edilmesi halinde yetkili mercilere veya denetimler sırasında denetim görevlilerine sunulması zorunludur.

ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDA DANIŞMANLIK HİZMETİ VERMEKTEYİZ.

 

Emisyon Ölçümü

emisyon-olcumu

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ  Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere

İmisyon Ölçümü

imisyon-olcumu.jpg

İMİSYON ÖLÇÜMLERİ  PM10 (ortamda toz) Ölçümleri; Tozlu maddelerin doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma, öğütme işlemlerinin yapıldığı tesislerden kaynaklanan toz emisyonunun önlenmesi; kimyasal toz bastırma sistemi veya basınçlı pülverize su kullanılması ile de gerçekleştirilebilir. Bu durumda hakim rüzgar yönü de dikkate

Gürültü Ölçümü

7

GÜRÜLTÜ-TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ Gürültü Nedir? Hoşa gitmeyen, istenmeyen ve rahatsız edici ses olarak tanımlanmaktadır. Ses, nesnel bir kavramdır. Yani ölçülebilir ve varlığı kişiye bağlı olarak değişmez. Gürültü ise öznel bir kavramdır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir sesin gürültü olarak nitelenip nitelenmemesi

İş Güvenliği Ölçümü

44

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ ( İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ ) İş yerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel

Topraklama Ölçümü

elektriksel-topraklama-olcumu

ELEKTRİKSEL TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ Topraklama Nedir? Can güvenliğini ve şebekeye bağlı yükleri elektrik akımının istenmeyen etkilerinden korumak için elektriksel bakımdan iletken bölümleri topraklamaya bağlamaya denir. TOPRAKLAMA NEDEN GEREKLİ?  Meydana gelebilecek herhangi bir hata durumunda oluşabilecek tehlikeli bir dokunma gerilimine karşı insan

Risk Analizi

risk analizi

RİSK ANALİZİ İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli

REFERANSLARIMIZ